36 thoughts on “Papers

  1. به گزارش پایگاه خبری تیتر داغ روابط تجاری ایران و چین روز به روز در حال افزایش است. در بازار کنونی ایرانی با توجه به حمایت دولت جمهوری اسلامی از تولید داخلی واردات خط تولید از چین به یکی از تجارت های پرسود تبدیل شده است. جزئیات بیشتر را در تیترداغ بخوانید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.