Orientalism and Homoerotic Desire in the Poetry of a Ukrainian Modernist: Ahatanhel Kryms’kyi in Lebanon

Alexander Averbuch


Slavic and East European Journal, vol. 62, no.2 (Summer 2018), pp. 318-338


The homoerotic themes in the poetry of Ahatanhel Krymsʹkyi, a late nineteenth- / early twentieth-century Ukrainian poet, writer, and Orientalist, are a function of Oriental geography. This paper examines how homoeroticism in his works, which has gone largely unacknowledged by commentators, with a few notable exceptions, only became articulated in the poetry he wrote while travelling in the Middle East. This study will correlate his texts with the geographical locations in which they were created, demonstrating how Krymsʹkyi’s poetry was transformed by his movement through space. Finally, the analysis will call attention to this tendency as a common thread connecting Ukrainian and European modernist writing.


Орієнталізм і гомоеротичне бажання в поезії українського модерніста: Агатангел Кримський в Лівані

Олександр Авербух

Стаття розглядає поезію, написану одним із провідних українських поетів-модерністів першої хвилі Агатангелом Кримським під час його перебування на Близькому Сході. Автор доводить вірність припущення, згідно з яким на близькосхідну подорож Кримського спонукали не тільки академічні та особисті інтереси у сфері мусульманської культури, а й репресивні гомофобні умови Російської імперії, які накладали табу та обмежовували можливості творчого висловлювання й навіть спілкування на гомоеротичні теми. Зокрема, “гомотекстуальна” культура Близького Сходу була добре знайома Кримському і приваблювла його не менше, ніж можливість фізичної втечі від гоморепресивних обставин. У статті висвітлено, як гомоеротичний дискурс у творчості Кримського, заледве відзначений дослідниками та коментаторами, був прописаний у поезії, створеній у Бейруті – місці, яке забезпечило поетові гомосексуальне та гомотекстуальне оточення. Дослідження співвідносить поетичний характер текстів Кримського з географічними локаціями, в яких вони були створені, та культурною традицією цих регіонів, зокрема, Близького Сходу, де Кримський мав свободу вираження гомоеротичної тематики, і Російської імперії, де відчував утиски й піддавався засудженню. Наостанок, стаття вказує на цю тенденцію висловлювання як на спільну практику, що пов’язує українську та європейську гомосексуальну модерністську літературу.


Alexander Averbuch is a PhD student in the Department of Slavic Languages and Literatures at the University of Toronto. His work explores the relationship between pragmatism and poetry. His research interests include commodity culture and queer, feminist, and critical race theory. He has published several articles on Russian poetry of the eighteenth and twentieth centuries. In addition, he is the author of two books of poetry.