“The Magic Flute” as an Ode to Defenestration:

On the Twentieth Anniversary of Bohumil Hrabal’s Death

Hana Pichova


Slavic and East European Journal, vol. 61, no.2 (Summer 2017), pp. 331–342


This article deals with a recent defenestration in Prague–a chosen method of suicidal “flight” from windows prevalent in peculiar fashion in both literary and historical representations of Prague.

Bohumil Hrabal not only wrote extensively about defenestration in his fictional and documentary work, but also ended his life by falling out of a hospital window in February 1997. I explore how the ornate windows of Prague’s buildings, rich with history, become complex symbols of the spirit of Prague and its historical and cultural destiny. Hrabal’s final act transcends the personal to encompass the cultural, evoking historical tragedies of Prague and the former Czechoslovakia.


Praha jako místo defenestrace: k dvacátému výročí úmrtí Bohumila Hrabala

Hana Pichova

Článek pojednává o jedné nedávné pražské „defenestraci“, typu sebevraždy „letem“ z okna, jež je specifickým způsobem odchodu ze života hojně zachyceným v literárních i historických reprezentacích Prahy.

Bohumil Hrabal o „defenstraci“ nejen obsáhle psal ve svém fikčním a dokumentárním díle, ale v únoru 1997 také ukončil svůj život skokem z nemocničního okna. V článku se zabývám tím, jak se ozdobná okna pražských budov, prosycených dějinami, stávají komplexními symboly ducha Prahy a jejího historického a kulturního osudu. Hrabalův poslední čin překračuje meze osobního a stává se součástí kulturního fenomenu evokujícího historické tragédie Prahy a bývalého Československa.


Hana Pichova is Professor of Czech Language and Literature at the University of North Carolina at Chapel Hill. Her recent interests include literary representations of sculptural events and literary historiography. Themes discussed in her book The Case of the Missing Statue: A Historical and Literary Study of the Stalin Monument in Prague (2014) have served as an inspiration for the libretto of a Czech opera (Žádný člověk (No Man)) recently premiered in Prague on the subject of the dismantling of the gigantic Stalin statue in Prague.