Νίκος Στάμος, 19 Απριλίου: Γλυκιά ζωή–η δική μου εμπειρία με τον διαβήτη

‘Ολοι κάτι ξέρουν για το σάκχαρο, δήλαδή τον διαβήτη, όμως τί σημαίνει να ζήσεις με αυτήν την κατάσταση;

Ο Νίκος Στάμος μας ενημερώνει για τη δική του εμπειρία με τον διαβήτη, με προσκαλεσμένη την Κυρία Πουνουάνη.

Γλυκιά ζωή–η δική μου εμπειρία με τον διαβήτη