Meet the Broadcasters

2021:

Angelia Poulopoulos

Yanni Patitsas

2020:

Kristina Koinoglou

Antonia Zouridakis

 

2019:

Nikos Stamos

Michael Pirovolos

Emily Pandis

Yianni Kellis

 

2018:

Athena Patitsas

Nikos Stamos

Emily Pandis

 

2017:

Athena Patitsas

Yianni Kellis

Anna-Maria Thalassinos

Stavros Stefanopoulos

 

2016:

Sofia Deligiannidis

Sitheris Fragoulis

Katie Grammenidis

Marissa Kazes

Stavroula Pabst

Kali Yallourakis

 

2015:

Nicole Klidas

Billy Lyons

Anna-Maria Thalassinou

Christopher Mulroy

 

2014:

Sideris Fragoulis

Nicholas Galouzis

Maria Nicoloulias

Marissa Kazes

 

2013:

Julia Schecter

Kara Kirlagitis

Marina Kouvaris

 

2012:

Constantine Madias

Alexandra Constantinou

Paris Gyparakis

Catherin Dikaiou

Pete Ragias

 

2011:

Anthony Antjas

Evagelia Fragoulis

Elli Kallinicou

Brendan Talarek