Polish

1. How committed are you to [your/the/this] [target] ?

Jak zaangażowany jesteś w [twój/swój/ten] cel?

2. To what extent do you care about [your/the/this] [target] ?

W jakim stopniu czujesz się odpowiedzialny za [twój/swój/ten] cel?

3. How dedicated are you to [your/the/this] [target] ?

Jak oddany jesteś realizacji [twojego/swojego/tego] celu?

4. To what extent have you chosen to be committed to [your/the/this] [target] ?

W jakim stopniu twoje zaangażowanie w [twój/swój/ten] cel jest wynikiem twojej decyzji?

Not at all – Ani trochę

Slightly – W niewielkim stopniu

Moderately  – W umiarkowanym stopniu

Quite a bit – W znacznym stopniu

Extremely – W bardzo dużym stopniu

 

Not at all – Ani trochę

Slightly – W bardzo małym stopniu

Somewhat – W małym stopniu

Moderately  – W umiarkowanym stopniu

Mostly – W dużym stopniu

Very – W bardzo dużym stopniu

Completely – Całkowicie

Translation by  Agnieszka Wojtczuk-Turek (agnieszka.wojtczuk-turek@sgh.waw.pl) and Darek Turek (dturek@sgh.waw.pl)