Amendments and Additions to the List
of Pen-Names of Modern Chinese Authors
中国现代文学作者笔名录补遗续编

Second Edition October 2000
新波丛刊之一

Preface, Sources, Abbreviations
Part 1: Basic Entries
A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y /Z
Part 2: Pen-Names and other Alternative Names
A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y /Z
Part 3: Bibliography

PART 1: Basic Entries


A LU 阿橹 (?-1997, Heilongjiang)

BML 0
b ?
d Nov 1997, victim of armed robbery
—-[NC No. 12 (8.1998), 51]
<rdf, 5.2.2000>


AI QING 艾青 (1910-1996, Jinhua/Zhejiang)

BML 81b
b 1910
d 5 May 1996, Beijing
—-[NZZ 6 May 1996, sda; XWS 3/1996, 208; CND 7 May 1996]
<mh, 8.6.1996>


BA BO 巴波 (1916-1996, Baxian/Sichuan)

BML 74b
b 1916
d 17 Jul 1996, Japan
—-[NC No. 11 (4.1997), 59]
<rdf, 5.2.2000>


BAI CAI 白采 (1844-1926, Gaoan/Jiangxi)

BML 108a
according to ZHU ZIQING WENJI (1959) 1: 331-344 not an influence on his poetry
member of Lida xuehui (May 1925)
<rdf>


BAO CHANG 鲍昌 (1930-1989, Fengcheng/Liaoning)

BML 670a
d 20 Feb 1989, Beijing
—-[XWS 2/1989, 224]
<rdf, 16.10.1994>


BING XIN 冰心 (f; 1900-1999, Changyue/Fujian)

BML 174a-b
b 5 Oct 1900, Fuzhou
d 28 Feb 1999, 9:00 pm, Beijing
—-[NZZ 2 Mar 1999]
<mh, 1.3.1999 and rdf, 3.3.1999>


CAO PEISHENG 曹佩声 (f; 1902-1973, Jixi/Anhui)

BML 601b
b 15 Mar 1902
d 1973—-[Fei Yan and Dong Jingsen, HU SHI ZHI LIAN (Changchun: Beifang funü ertong chubanshe, 8.1992) 569-572]
<mh, 4.8.1995> also as 曹佩声
—-[NüZI SHUXIN, Wu Shutian (ed.), Shanghai guanghua shubao 1933]
<rdf, 28.11.1995>


CAO XIANWEN 曹宪文 (ca. 1929-1995)

BML 0
b ca. 1929
d 27 Oct 1995, Shanghai
—-[NC No. 11 (4.1997), 57]
<rdf, 5.2.2000>


CAO XINZHI 曹辛之 (1917-1995, Yixing/Jiangsu)

BML 600b
b 29 Oct 1917
d 19 May 1995—-[Michel Hockx, 19 Jun 1995]
<mh, 19.5.1995>


CAO YU 曹禺 (1910-1996, Qianjiang/Hubei)

BML 599a
b 24 Sep 1910
d 13 Dec 1996, 3:55 am, Beijing—-[XWS 1/1997, 205-206]
<mh, 16.12.1996 and rdf, 24.4.1998>


CHANG RENXIA 常任侠 (1904-1996, Yingshang/Anhui)

BML 604b-605a
b 31 Jan 1904—-[Anhui Yingshang zhuanxueke]
d 25 Oct 1996, 0:50 am, Beijing
1931 B.A. at Beijing zhongyang daxue
1935 ed. SHIFAN
—-[XWS 1/1997, 207&206]
<rdf, 24.4.1998>


CHEN BAICHEN 陈白尘 (1908-1994, Huaiyin/Jiangsu)

BML 363b-364a
b 2 Mar 1908 in Huaiyin/Jiangsu
d 28 May 1994, morning, Nanjing/Jiangsu—-[RMRB 20 Jun 1994]
Vice chairman of Zhonghua xijujia xiehui
General secretary of Zhongguo zuojia xiehui
1978 Prof. for Performing Arts at Nanjing daxue
<rdf>


CHEN BOCHUI 陈伯吹 (1906-1997, Shanghai)

BML 367b-368a
b 13 Aug 1906
d 6 Nov 1997, Shanghai
—-[NC No. 12 (8.1998), 51]
<rdf, 5.2.2000>


CHEN BODA 陈伯达 (1904-1989, Huian/Fujian)

BML 367b
d 1989
—-[CYT 507a]
<rdf, 19.8.1996>


CHEN DAQI 陈大齐 (1886-1983, Haiyan/Zhejiang)

BML 359a
b 1886—-[BML]
b 1887
d 1983—-[CYT 490a]
<rdf, 24.4.1996>


CHEN ERDONG 陈迩冬 (1913-1983, Guilin/Guangxi)

BML 371a
b 6 Jan 1913
d 1990—-[LYD 62a]
<rdf, 4.1.2000>


CHEN HUANGMEI 陈荒煤 (1913-1996, Xiangyang/Hubei(born in Shanghai))

BML 372b
b. 23 Dec 1913, Shanghai
d. 25 Oct 1996, Beijing
1932 CCP
1933 LLWW
—-[RMRB 9 Nov 1996; XWS 1/1997, 137]
<rdf, 22.4.1998>


CHEN JINGRONG 陈敬容 (f; 1917-1989, Leshan/Sichuan)

BML 379a
b 2 Sep 1917
d 1989—-[LYD 63a, CYT 530a #5642]
<rdf, 4.1.2000>


CHEN SHOUZHU 陈瘦竹 (1909-1990, Wuxi/Jiangsu)

BML 381a
b 92 Nov 1909—-[XWS 1/1997, 168a]
d 1990—-[LYD 63b]
<rdf, 4.1.2000>


CHEN SHUFANG 陈书舫 (1924-1996, Xingji/Hebei)

BML 0
b 1924
d 15 Jan 1996, Chengdu/Sichuan
—-[NC No. 11 (4.1997), 57]
<rdf, 5.2.2000>


CHEN XUEZHAO 陈学照 (f; 1906-1991/92, Huangchuan/Henan)

BML 371b-372a
d 1991—-[XWS 1/1997, 168a] <rdf, 22.4.1998> d 1992—-[IFCL] <rdf, 12.12.1994>


CHEN YING 沉樱 (f; 1907-1988, Weixian/Shandong)

BML 309a-b
1948 Taiwan, then USA
1983 visit to China
d 1988, USA
—-[XWS 4/1995, 113-115]
<rdf, 21.4.1998>


CHEN YOUQIN 陈友琴 (1902-1996, Nanling/Anhui)

BML 361a-b
b 27 Jul 1902—-[BML]
d 17 May 1996, Beijing
—-[NC No. 11 (4.1997), 58]
<rdf, 5.2.2000>


CHEN ZIZHAN 陈子展 (1898-1990, Changsha/Hunan)

BML 360a-b
b 14 Apr 1898
d 1988—-[LYD 59b-60a]
<rdf, 4.1.2000>


CHENG SHEWO 成舍我 (1898-1991, Xiangxia/Hunan)

BML 125b
b 28 Aug 1898
d 1991—-[CYT139a-b, #1528]
<rdf>


CHUAN DAO 川岛 (1901-1981, Shangyu/Zhejiang)

BML 12a
b 1 Jun 1901
d 13 May 1981
author of HE LU XUN XIANGCHU DE RIZI—-[LXQJ 2:337n23]
<rdf, 30.5.1994>


CUI PING 崔坪 (1931-1996, Yushu/Jilin)

BML 0
b 1931
d 10 Sep 1996, Beijing
—-[NC No. 11 (4.1997), 59]
<rdf, 5.2.2000>


DAI HOUYING 戴厚英 (f; 1938-1996, Yingshang/Anhui)

BML 0
b 18 Mar 1938—-[ZXZC 78b]
d 25 Aug 1996, killed in her appartment in Shanghai fudan daxue—-[information provided by Michel Hockx, 2 Sep 1999]
1956 Huadong shifan daxue Zhongwen xi
?1960 Shanghai wenxue yanjiu suo for studies in literary theory
1979 changed to Fudan daxue zhongwen xi—-[ZXZC 78b]
<hm, 2.9.1996>


DING LI 丁力 (1920-1993, Honghu/Hubei)

BML 1a
b 9 Nov 1920
d 1993—-[LYD 1a]
<rdf, 4.1.2000>


DU AI 杜埃 (1914-1993, Dabu/Guangdong)

BML 212b-213a
b 5 Jun 1914
d 1993—-[LYD36b]
<rdf, 4.1.2000>


DU PENGCHENG 排舫程 (1921-1991, Hancheng/Shaanxi)

BML 215a
b 5 May 1921
d 1991
24.Nov 1949 married Wen Bin in ürümqi/Xinjiang
—-[Wen Bin, “Du Pengcheng de shenghuo yu chuangzao”; XWS 3/1993, 14-30]
<rdf, 22.4.1998>


DUANMU HONGLIANG 端木蕻良 (1912-1996, Changtu/Liaoning)

BML 679a-b
d 5 Oct 1996
—-[WENYI BAO, 10 Oct 1996; XWS 4/1996, 80]
<mh, 25.10.1996>


FANG BING 方冰 (1914-1997, Zhunnan/Anhui)

BML 64a
b Jul 1914
d 7 Jul 1997, Shanyang/Liaoning
—-[NC No. 12 (8.1998), 50]
<rdf, 5.2.2000>


FANG JING 方敬 (1914-1996, Wanxian/Sichuan)

BML 64b-65a
b 26 Apr 1914, Wanxian/Sichuan
d 17 Mar 1996, Chongqing/Sichuan
1938 CCP
—-[WENYI BAO, 10 May 1996; XWS 3/1996, 55]
<rdf, 22.4.1998>


FENG HEYI 冯和仪 (f; 1917-1982, Yinxian/Zhejiang)

BML 117b
also as Su Qing 苏青
b 1917 Yinxian/Zhejiang
d 7 Dec 1982, Wanjin, Ningbo/Zhejiang—-[Cai Dengshan, “Jiehun shi mian yuanshi meng”, GUOWEN TIANDI 15, 1 (1 Jun 1999)]
<rdf, 26.9.1999>


FENG MU 冯牧 (1919-1996, Beijing)

BML 114a
b 15 Mar 1919
d before Aug 1996—-[phonecall with Kong Haili, Beijing]
<mh, 1.8.1996>


FENG YOULAN 冯友兰 (1895-1990, Tanghe/Henan)

BML 115b
d 26 Nov 1990, Beijing
—-[RMRB 28 Nov 1990]
<rdf, 6.9.1994>


FENG ZHI 冯至 (1902-1993, Zhuoxian/Hebei)

BML 114a
b 17 Sep 1905
d 22 Feb 1993, Beijing
—-[CHINA AKTUELL 1993, 109]
<rdf, 6.9.1994>


FENG ZI 凤子 (f; 1912-1996)

BML 61a-b
b 11 Aug 1912
born in Rongxian/Guangxi—-[BML]
born in Hubei
d 20 Jan 1996, Beijing
—-[NC No. 11 (4.1997), 57]
<rdf, 5.2.2000>


GAO GE 高歌 (1904-, Yuxian/Shanxi)

BML 563a
brother of Gao Changhong 高长虹 (BML 564a)
brother of Gao Yuanzheng 高远征 (BML 0)
member of Kuangbiao she
—-[XWS 4/1991]
<rdf>


GAO HAIFU 高海夫 (ca. 1929-1997)

BML 0
b ca. 1929
d 17 Jan 1997, Xi’an/Shaanxi
—-[NC No. 12 (8.1998), 49]
<rdf, 5.2.2000>


GAO YUANZHENG 高哉征 (?)

BML 0
brother of Gao Changhong 高长虹 (BML 564a)
brother of Gao Ge 高歌 (BML 563a)
member of Kuangbiao She
—-[XWS 4/1991]
<rdf>


GE FEI 格非 (1964-, Jiangsu)

BML 0
b 1964, Jiangsu
<rdf, 17.4.1996>


GE LUO 葛洛 (1920-1994, Ruyang/Henan)

BML 624a
b 5 Apr 1920
d 19 Jan 1994, Beijing
—-[RMRB 8 Jan 1994; XWS 2/1994, 168]
<rdf, 28.7.1994>


GE QIN 葛琴 (f; 1907-1995, Yibin/Jiangsu)

BML 624 a-b
b 25 Dec 1997
d 3 Jan 1995, 1:00 am, Beijing
—-[XWS 2/1995, 222-223]
<rdf, 21.4.1998>


GONG QIANYAN 龚千炎 (ca. 1932-1996)

BML 0
b ca. 1932
d 1 Jun 1996, Beijing
—-[NC No. 11 (4.1997), 58]
<rdf, 5.2.2000>


GU XING 顾行 (1928-1997, Haining/Zhejiang)

BML 535a
b 16 Jun 1928
d 19 Feb 1997, Beijing
—-[NC No. 12 (8.1998), 49]
<rdf, 5.2.2000>


GUO DICHENG 郭迪诚 (ca. 1906-1996)

BML 0
b ca. 1906
d 26 Aug 1996, Beijing
—-[NC No. 11 (4.1997), 59]
<rdf, 5.2.2000>


HAN QIXIANG 韩起祥 (1915-1989, Hengshan/Shaanxi)

BML 634a
b 22 Feb1915
d 1989—-[LYD 105a]
<rdf, 4.1.2000>


HE CHI 何迟 (1920-1991, Beijing)

BML 281b-282a
b 5 Sep 1920
d 21 Jan 1991, Beijing
—-[Biography: Gu Ligao, “Huainian xiju zuojia He Chi”; XWS 1/1994, 164-168]
<rdf>


HE LIN 贺麟 (1902-1992)

BML 514b
d 23 Sep 1992
—-[letter of Wang Zongyu, 15 Jun 1996]
<rdf>


HEI MA 黑马 (1960-)

BML 0
b 1960
original name: Bi Bingbin 毕冰宾
1977-81 XX Shifan daxue
1984-92 editor in a publishing house
currently editor CCTV
—-[Karin Hasselblatt]
<rdf, 9.11.2000>


HONG QIAN 洪谦 (-1992)

BML 0
d 24 Jan 1992
—-[letter of Wang Zongyu, 15 Jun 1996]


HU LANCHENG 胡兰成 (1891/1906-1981)

BML 477b
b 1891—-[BML]
b 1906, Shaoxing/Zhejiang—-[LLM 253-254]
d 1991—-[Si Maxin, ZHANG AILING ZAI MEIGUO (Shanghai wenyi chubanshe 1996), 38]
<rdf, 2.4.2000>


HU LANQI 胡兰畦 (f; 1901-1994, Chengdu/Sichuan)

BML 478a
b 21 Jun 1901
d 1994
—-[MAO DUN QUANJI, 34: 424]
<rdf, 26.5.1998>


HU MENGHUA 胡梦华 (1901-1983, Jixi/Anhui)

BML 481b-428a
b 1901
d 11 Sep 1983
—-[Shu Yi, “Hu Menghua de wansheng”, LU XUN YANJIU YUEKAN, 2/1992, 13]
<rdf, 8.7.1999>


HU SIYONG 胡思永(-1924)

BML 0
d 1924
author of the poetry collection QIAO GE
friend of Hu Shi 胡适
—-[{Zhang} Yiping, “Qiao ge” hou lun, YUSI, #96 (9.26)]
<rdf, 24. 4.1998>


HUANG GANG 黄钢 (1917-1993, Wuchang/Hubei)

BML 581b
b 29 May 1917
d 9 Sep 1993, Beijing
1938 Yan’an JIEFANG RIBAO
secretary of Luyi wenyi yanjiushi
—-[RMRB, 26 Sep 1993; XWS 1/1994, 195; LYD 99a]
<rdf, 22.4.1998>


HUANG LINGSHUANG 黄凌霜 (?-1982, Taishan/Guangdong)

BML 0
d 1982—-[Lu Zhe, ZHONGGUO WU ZHENGFU ZHUYI SHI GAO, 168-170]
<rdf, 8.7.1999>


HUANG ZUOLIN 黄佐临 (1906-1994, Panyu/Guangdong)

BML 586a
b 24 Oct 1906
d 9 Jun 1994, Shanghai
1935 studied in Birmingham, acquaintance with Shaw
translator of Stanislavski and Brecht
1957 CCP
—-[XWS 3/1994, 200]
<rdf, 21.4.1998>


HUO FAN 获帆(f; -1994)

BML 0
YL 0
married to Hu Siyong 胡思永
lived in Yugoslavia
—-[XWS 2/1997, 54]
<rdf, 22.4.1998>


JIA DASHAN 贾大山 (1943-1997, Zhending/Hebei)

BML 0
b 1943
d 20 Feb 1997, Zhending/Hebei
—-[NC No. 12 (8.1998), 49]
<rdf, 5.2.2000>


JIAN XIAN’AI 蹇先艾(1906-1994, Zunyi/Guizhou)

BML 702b
b 12 Sep 1906
d 26 Oct 1994, Guiyang
1923 story “Xiangtu wenxue”
1931 B.A. at Beiping daxue faxueyuan
1953 Zhongguo minzhu tongmeng
Beiping Songpo tushuguan—-[WENYI BAO, 5 Nov 1994]
GUIZHOU RIBAO
Guizhou daxue, Guiyang shifan xueyuan
—-[XWS 1/1995, 91; “Jian Xian’ai yanjiu zhuanji” XWS 3/1996, 4-55]
<rdf, 21.4.1998>


JIANG HESEN 将和森 (1928-1996, Haian/Jiangsu)

BML 0
b 1930, Hai’an/Jiangsu—-[RIBEN ZHONGGUO DANGDAI WENXUE YANJIUHUI HUIBAO, No. 11, 4.1997]
b 1928
d 23 Apr 1996, Beijing
1952 B.A. at Shanghai fudan daxue
Xinhua she, ed. of WENYI BAO
1956 CASS, studies on HONGLOUMENG
—-[XWS 3/1996, 187]
<rdf, 22.4.1998>


JIANG LIANGFU 姜亮夫 (1902-1995, Zhaotong/Yunnan)

BML 0
b 1902
d 4 Dec 1995, Hangzhou/Zhejiang
—-[NC No. 11 (4.1997), 57]
<rdf, 5.2.2000>


JIANG QISHENG 蒋齐生 (ca. 1917-1997, Huxian/Shanxi)

BML 0
b ca. 1917
d 9 Jul 1997, Beijing
—-[NC No. 12 (8.1998), 50]
<rdf, 5.2.2000>


JIANG YUANCHUN 蒋元椿 (ca. 1920-1996)

BML 0
b ca. 1920
d 23 Apr 1996, Beijing
—-[NC No. 11 (4.1997), 58]
<rdf, 5.2.2000>


JIN JIN 金近 (1915-1989, Shangyu/Zhejiang)

BML 423b-424a
b 27 Nov 1915
d 1989—-[LYD 71a]
<rdf, 4.1.2000>


KANG ZHUO 康濯 (1920-1991, Xiangyang/Hunan)

BML 608a
b 21 Feb 1920
d 1991—-[LYD 103b]
<rdf, 4.1.2000>


LEI SHIYU 雷石榆 (1911-1996, Taishan/Guangdong)

BML 667b-668a
b 28 May 1911
d 7 Dec 1996, 3:48 pm, Baoding, Hebei
1934 LLWW
ed. of ZHUANLIU, SHIGE
publications in WENHUA JITUAN, SHI JINGSHEN
—-[XWS 1/1997, 208]
<rdf, 22.4.1998>


LEI ZHENBANG 雷振邦 (1916-1997, Beijing)

BML 0
b 1916
d 20 Sep 1997, Changchun/Jilin
—-[NC No. 12 (8.1998), 50]
<rdf, 5.2.2000>


LI CHULI 李初梨 (1900-1994, Jiangjin/Sichuan)

BML 247a-b
b 4 Apr 1900
d 15 May 1994, Beijing
1915 to Japan
1928 CCP
1931-1936 in prison
1937 Yan’an, XIBEI YUEKAN, XIN ZHONGHUA BAO
1948 Vice secretary for propaganda affairs—-[RMRB, 21 Jun 1994]
—-[XWS 3/1994, 220]
<rdf, 21.4.1998>


LI DIHUA 李棣华 (1921-1995)

BML 342a-343b
b 13. Oct 1921
d 20 Sep 1995, Beijing
—-[NC No. 11 (4.1997), 57]
<rdf, 5.2.2000>


LI GENG 李庚 (ca. 1917-1997, Fuzhou/Fujian)

BML 0
b ca. 1917
d 18 Oct 1997, Beijing
—-[NC No. 12 (8.1998), 50]
<rdf, 5.2.2000>


LI HELIN 李何林 (1904-1988, Huoqiu/Anhui)

BML 246a
b 31 Jan 1904
d 13 Nov 1988—-[LU XUN YANJIU DONGTAI 1/1989, 25-26; LY 5/1996, Coverp. 4; LYD 43b]
<rdf, 4.1.2000>


LI HUA 李桦 (1907-1994, Panyu/Guangdong (born in Hangzhou/Zhejiang))

BML 0
1907-1994—-[LXYJY, 5/1994, 60]
d 5 May 1994—-[LXQJ, 15: 419]
1925 Gangzhou shili meishu xuexiao
1934 June: founding member of Xiandai banhua hui
1946 to Shanghai
1947 to Japan
<rdf, 25.6.1995>


LI HUIWEN 李惠文 (1931-1996, Anzhong/Liaoning)

BML 0
b 1931
d 25 Mar 1996, Jinzhuang
—-[NC No. 11 (4.1997), 58]
<rdf, 5.2.2000>


LI HUIYING 李辉英 (1911-1991, Yongji/Jilin)

BML 256b-257a
b 18 Feb 1911
d 1991—-[LYD45a]
<rdf, 4.1.2000>


LI JIYE 李霁野 (1904-1997, Huoqiu/Anhui)

BML 260a
b 6 Apr 1904
d 4 May 1997, 1:45 am, Beijing—-[RMRB, 5 May 1997]
d 4 May 1997, Tianjin—-[NC No. 12 (8.1998); XWS 3/1997, 206-208]
<rdf, 22.4.1998>


LI JUNMIN 李俊民 (1905-1993, Nantong/Jiangsu)

BML 252b-253a
b 31 Jan 1905
d 1993—-[LYD 43a]
<rdf, 4.1.2000>


LI PEIZHI 李佩芝 (f; 1945-1996, Xi’an/Shaanxi)

BML 0
b 1945
d 17 Aug 1996, Xi’an/Shaanxi
—-[NC No. 11 (4.1997), 59]
<rdf, 5.2.2000>


LI SHAOXIAN 李少仙 (?)

BML 0
LU XUN QUANJI (1981)
12: 114
14: 715-716
14: 780
author of “Xifeng chuilai de hua”, YUSI (1929) 5, 29-30
<MG, 20.7.1999>


LI SHUWEI 李束为 (1918-1994, Dongping/Shandong)

BML 245b-246a
b 2 Nov 1918
d 4 Mar 1994, Taiyuan—-[RMRB, 1 Apr 1994]
1937 8th Route Army
1939 Sep: CCP
—-[XWS 3/1994, 224]
<rdf, 21.4.1998> LI SHUYI 李淑一 (1901-1997, Changsha/Hunan)

BML 0
b 1901
d 13 Jun 1997, Beijing
—-[NC No. 12 (8.1998), 50]
<rdf, 5.2.2000>


LI XIAOMING 李小酩 (b ca. 1900)

BML 0
contributions to MANGYUAN—-[LXQJ, 15: 422]
contribution to ZHONGGUO XIN WENXUE DAXI, 4: 339-344
<rdf, 6.9.1994>


LIANG BIN 梁斌 (1914-1996, Liangjiazhuang, Lixian/Hebei)

BML 615a
b Mar 1914
d 20 Jun 1996, 2:20 pm, Tianjin
YI GE XIAOSHUO DE ZISHU (1992)—-[RMRB, 22 Jun 1996]
—-[XWS 4/1996, 21]
<rdf, 22.4.1998>


LIANG JUCHUAN 梁巨川 (-192?)

BML 0
d 192? Guilin/Guangxi (suicide)
Xu Zhimo: “Lun zisha”, “Zai lun zisha”, in LUO YE (1926)
Article Chen Duxiu & Tao Menghe: “Lun zisha”
Posthumous writings:
1. YI BI HUI CUN (17 letters: texts dedicated to friends)
2. RIJI, GANJING SHANFANG RIJI
3. DAICHI RIJI, “BILU”
4. texts, written in late Qing – early Republican period
5. FU MAO LU (ZHAJI)
6. BIEZHU CI HUA JI (22 zaji)
—-[6 vols., ed. by Liang Shuming]
<rdf>


LIANG SHIQIU 梁实秋 (1903-1987, Hangxian/Zhejiang (born in Beiping))

BML 617b
b 6 Jan 1903
d 3 Nov 1987
—-[XWS 4/1993, 4-53 “Liang Shiqiu yanjiu”]
<rdf, 22.4.1998>


LIAO CUIFENG 廖翠凤 (f; 1896-1987, Longxi/Fujian)

BML 679a
b 1896
d 8 Apr 1987 Hong Kong—-[Lin Taiyi, LIN YUTANG SHI ZHUAN (Taiyuan: Beiyue wenyi chubanshe, 1994), 262]
origin Longxi/Fujian
wife of Lin Yutang—-[LXQJ 15: 568]
<rdf, 11.12.1994>


LIAO MOSHA 廖沫沙 (1907-1990, Changsha/Hunan)

BML 677b-678a
b 16 Jan 1907
d 1990—-[LYD 166b-177a; ZLS 250a]
<rdf, 4.1.2000>


LIN FENGMIAN 林风眠 (1901-1991, Meixian/Guangdong)

BML 0
LXQJ 15:466
b 1901
d 1991, Hong Kong
—-[TAIPEI TIMES, 15 Jul 2000]
<rdf, 17.7.2000>


LIN HANBIAO 林涵表 (ca. 1929-1997)

BML 0
b ca. 1929
d 7 Dec 1997, Guangzhou
—-[NC No. 12 (8.1998), 51]
<rdf, 5.2.2000>


LIN HUIYIN 林徽音 (1904 or 1905-1955, Minhou/Fujian (born in Hangzhou/Zhejiang))

BML 407b
b 1904 (not 1899-1982 as indicated)—-[W. Fairbank, LIN AND LIANG, 1994]
b 5 Jun 1905
d 1 Apr 1955—-[BML 407]
admired by Xu Zhimo, likely to be reason for return from Cambridge to China in 1922—-[Zhao Xiaqiu, XU ZHIMO ZHUAN, 46]
<rdf, 14.12.1995>


LING SHUHUA 凌叔华 (f; 1904-1990, Panyu/Guangdong)

BML 575b-576a
b 5 May 1904
b 1990—-[LYD 96b]
<rdf, 4.1.2000>


LIU HAINI 刘海尼 (f; ca. 1910-)

BML 170a
b ca. 1910
married to Ren Jun 任钧 (1909-) BML 145a
Bai Wei, “Gei Haini de xin”, XIANDAI FUNü 8,1 (1946)
—-[Bai Shurong, BAI WEI PINGZHUAN, 236]
<rdf>


LIU LIANCHI 刘莲池 (1919-1997, Renqiu/Hebei)

BML 170a
b 28 May 1919
d 20 Mar 1997, Beijing
—-[NC No. 12 (8.1998), 49]
<rdf, 5.2.2000>


LIU QINGFENG 刘青峰 (b ca. 1943, Shanxi)

BML 0
b ca. 1943
married with Jin Guantao 金观涛
author of XIFANG SHEHUI JI GOU DE YANBIAN (1985)
<rdf, 29.2.2000>


LIU SHAOTANG 刘绍堂 (1936-1997, Tongxian/Beijing)

BML 0
YL 3031-304a
b 29 Mar 1936, Tongxian, Beijing
d 12 Mar 1997 Beijing
“Xiangtu wenxue zuozhe” (‘author of nativist literature’)—-[RMRB 13 Mar 1997]
—-[XWS 2/1997, 206]
<rdf, 22.4.1998>


LIU YANLING 刘延陵 (1894-1988, Taixing/Jiangsu)

BML 164a
b 1894
d 18 Oct 1988, Singapore
—-[Jiang Feng, “Yi yu Liu Yanbing xiansheng de yi duan jiaowang”; XWS 3/1993, 40-44]
<rdf, 22.4.1998>


LOU XI 楼栖 (1912-1997, Shikengzhen, Meixian/Guangdong)

BML 664b
b 19 Jul 1912—-[BML 664]
b 6 Jun 1912
d 23 May 1997, Guangzhou, 8 am
—-[XWS 4/1997, 154]
<rdf, 22.4.1998>


LU HUINIAN 陆慧年 (ca. 1915-1997)

BML 0
b ca. 1915
d 12 Apr 1997, Beijing
—-[NC No. 12 (8.1998), 49]
<rdf, 5.2.2000>


LU JINGQING 陆晶清 (f; 1907-1993, Kunming/Yunnan)

BML 348b
b 17 Dec 1907
d 13 Mar 1993, Shanghai, 2 am (ceremony 20 Mar 1993)
1928 B.A. Nüshida
contribution to HUAQIAO publication
ed. of FUNü (JINGBAO fukan), JIANGWEI (SHIJIE RIBAO fukan)
ed. of DANGDAI REN
1933 Europe
—-[XWS 3/1993, 224; LYD 58a]
<rdf, 22.4.1998>


LU LING 路翎 (1923-1994, Nanjing/Jiangsu)

BML 668b-669a
b 23 Jan 1923
d 12 Feb 1994, Beijing—-[XWS 2/1994, 223-4; XWS 3/1994, 62]
—-[XWS 4/1997, 4-32: Lu Ling zhuanji]
<rdf, 15.10.1994>


LUO BINJI 骆宾基 (1917-1994, Hunchun/Jilin)

BML 516b
b 12 Dec 1917
d 11 Jun 1994, Beijing—-[LUO BINJI (Xianggang sanlian shudian, 1994), 294]
30s: Marxism
40s: in Guilin, Xianggang, Chongqing in prison for leftism work (XIAO HONG XIAO ZHUAN)
—-[WENYI BAO 18 Jun 1994]
<rdf, 21.4.1998>


LUO DAGANG 罗大冈(1909-1998, Shaoxing/Zhejiang)

BML 417a-b
b 21 May 1909
d 17 Mar 1998, Beijing—-[ZHUANJI WENXUE, 76,6 (6.2000), 139-141]
<rdf, 10.11.2000>


LUO FENG 罗烽 (1909-1991, Shenyang/Liaoning)

BML 416b
b 13 Dec 1909
d 1991—-[LYD 69b-70a]
<rdf, 4.1.2000>


LUO NIANSHENG 罗念生 (1904-1990, Weiyuan/Sichuan)

BML 418a-b
b 12 Jul 1904
d 1990—-[LYD 70a]
<rdf, 4.1.2000> LUO WEI 罗维 (1918-1996, Jiangsu)

BML 0
b 1918
d 20 Jan 1996, Hong Kong
—-[NC No. 11 (4.1997), 57]
<rdf, 5.2.2000>


Lü BICHENG 吕碧城 (f; 1883-1943, Jingde/Anhui)

BML 132a-b
b 1883
d 24 Jan 1943, Hongkong—-[Liu Na, “Lü Bicheng pingzhuan”, in Lü BICHENG, (ed.) Liu Na, (Beijing: Wenshi chubanshe, 1998.6), 45]
<rdf, 22.3.2000>


MA TIJI 马蹄疾 (1936-1996, Shaoxing/Zhejiang)

BML 0
b 1936
d 1 Jan 1996, Shenyang/Jilin
—-[NC No. 11 (4.1997), 57]
<rdf, 5.2.2000>


MA YANXIANG 马彦祥 (1907-1988, Yinxian/Zhejiang)

BML 19a
b Jul 1907
d 1 Aug 1988 —-[LU XUN YANJIU DONGTAI, 5/1988, 25; WENYI BAO, 5/1988]
<rdf, 10.4.2000>


MI RUZHUO 宓汝卓 (?; 1903-?)

BML 0
b 1903
member of Wenxue yanjiu hui
first story: “Po wa” [Torn socks] in WENXUE XUNKAN, no. 20 (Nov 1921)
after that more publications in that journal
—-[CYT, 625, #6567]
<mh 25.7.2000>


MIAO YANXIU 苗延秀 (1918-1997, Longsheng/Guangxi)

BML 387b
b 10 Nov 1918
d 25 Oct 1997, Nanning/Guangxi
—-[NC No. 12 (8.1998), 50]
<rdf, 5.2.2000>


PAN BINGGAO 潘炳皋 (1908-1994, Anxin/Hebei)

BML 691b
b 1908
d 13 Apr 1994, Shijiazhuang
1929 Beishida Guowen xi
1948 to USA
1951 Ph. D. Columbia Teachers’ College
1951 in April back to China
1953 Shijiazhuang Shifan xueyuan lishi zhuan
writer of a recollection in LXYJY 9/1990
critical articles in JINGBAO, BEIJING YUEKAN, YONGBAO (Tianjin)
—-[LU XUN RIJI, 1932 NIAN 11 YUE 25 RI, LXYJY 9/1994]
<rdf, 10.12.1994>


QIAN GECHUAN 钱歌川(1903-1990, Xiangtan/Hunan)

BML 543b-544a
b 7 Mar 1903
d 13.Oct 1990, New York
1922 Tokyo, Higher Normal College, English Dept.
1936 Zhonghua shuju
1947 Taiwan daxue wenxue yanjiuzhang
1964 Singapore University
1972 New York
—-[Qian Gechuan, KUGUA SANREN ZISHU (Beijing: Zhongguo Huaqiao chubanshe, 1994) 229-231]
<rdf, 10.9.2000>


QIAN MU 钱穆(1895-1990, Wuxi/Jiangsu)

BML 540a
b 1895
d 1990—-[ZZDC]
<MW>


QIAN ZHONGSHU 钱钟书 (1910-1998, Wuxi/Jiangsu)

BML 543a
b 21 Nov 1910
d 18 Dec 1998
d 19 Dec 1998—-[NZZ 17 Feb 1999]
<mh, 22.12.1998>


QIN DEJUN 秦德君 (f; -1999)

BML 0
d 12 Jan 1999, Beijing
lover of Mao Dun 茅盾—-[XINHUASHE 21 Jan 1999]
<rdf, 2.2.1999>


QIN SHOUOU 秦瘦鸥 (1908-1993, Jiading/Jiangsu (lived in Shanghai))

BML 519a-b
b 28 Jun 1908
d 14 Oct 1993, Huashan, 1:15 pm
contribution / editor DAYING WANBAO, YIBAO, XINWENBAO
author of Sanwen, Suibi—-[WENHUIBAO 15 Oct 1993]
—-[XWS 1/1994, 217]
<rdf, 22.4.1998>


QIN ZHAOYANG 秦兆阳 (1916-1994, Huanggang/Hubei)

BML 518b
b 18 Nov 1916
d 11 Oct 1994, Beijing, 6 pm
1938 Yan’an
1940 Huabei lianhe daxue
1942 LIMING BAO
1948 QIANXIAN BAO
1958-1978 Guangxi
1980 DANGDAI
—-[XWS 13/1995, 223]
<rdf, 21.4.1998>


QING BO 青勃 (1921-1991, Longyao/Hebei)

BML 386b
b 13 Jul 1921
d 1991—-[LYD 65a]
<rdf, 4.1.2000>


QING YU 青雨 (?)

BML 0
YL 0
“Sange zhenming tianzi”, in ZHONGGUO XIN WENXUE DAXI (1935), 4: 345-351
<rdf, 6.9.1994>


QU JIANG 趋绛 (1922-1996, Wutongqiao/Sichuan)

BML 0
b 1922
d 9 Jan 1996, Chongqing/Sichuan
—-[NC No. 11 (4.1997), 58]
<rdf, 5.2.2000>


SHA OU 沙鸥 (1922-1994, Chongqing/Sichuan)

BML 300b
b 2 Apr 1922
d 29 Dec 1994, Beijing, 11:55 am
1940-1946 YUSI
1946 Shanghai, XIN SHIGE
1949 DAZHONG SHIGE with Wang Yaping
1954-1957 editor of SHIKAN
1959-1960 in Daqing
—-[XWS 2/1995, 223]
<rdf, 21.4.1998>


SHA TING 沙汀 (1904-1992, Anxian/Sichuan)

BML 299b
b 19 Dec 1904
d 14 Dec 1992, Chengdu/Sichuan
<rdf, 21.4.1998>


SHEN SHIMING 沈世鸣 (1931-1996, Qingxu/Shanxi)

BML 0
b 1931
d 20 May 1996, Chongqing/Suchuan
—-[NC No. 11 (4.1997), 58]
<rdf, 5.2.2000>


SHEN XINGREN 沈性任 (f; ?)

BML 306a
wife of Tao Menghe 陶孟和 BML 579a
translator of Anatole France (FALANGSHI JI, 1925)
<rdf>


SHEN YUCHENG 沈玉成 (?-1995)

BML 0
b ?
d 7 Nov 1995
—-[NC No. 11 (4.1997), 57]
<rdf, 5.2.2000>


SHENG CHENG 盛成 (1899-1996, Yizheng/Jiangsu)

BML 604a
b 6 Feb 1899
d 26 Dec 1996, Hong Kong—-[NC No. 11 (4.1997), 60]
—-[Taibei, ZHUAN JI WENXUE 73,5 (Taibei, 1998)]
<rdf, 12.5.1999>


SHU QUN 舒群 (1913-1989, Harbin/Heilongjiang)

BML 646b
b 1913
d 1989
—-[LYD 108b]
<rdf, 4.1.2000>


SONG YUNBIN 宋云彬 (1897-1979, Haining/Zhejiang)

BML 312a
b 16 Aug 1897
d 17 Apr 1979
this name already appears in a letter from Wenxue xunkan she to Song Yunbin, in WENXUE XUNKAN 13 (10 Sep 1921), 4
<mh, 24.7.2000>


SU JINSAN 苏金伞 (1906-1997, Juxian/Henan)

BML 207a
b 19
d 24 Jan 1997, Zhengzhou/Henan
—-[NC No. 12 (8.1998), 49]
<rdf, 5.2.2000>


SU JINSHAN苏金伞 (1906-1997, Juxian/Henan)

BML 207a
b 27 Feb 1906
d 24 Jan 1997, Zhengzhou/Henan
first poetry 1926 in HONGSHUI
last RENMIN WENXUE, 12/1996—-[from WENYIBAO, 13 Feb 1997]
—-[XWS 2/1997, 206]
<rdf, 22.4.1998>


SU WEN 苏汶 (1907-1964, Hangxian/Zhejiang)

BML 205a
b 1907
b 17 Nov 1964
→ Du Heng 杜衡
→ Jiang Si 江思
<eg, 20.12.1999>


SU XUELIN 苏雪林 (f; 1900-1999, Taiping/Anhui)

BML 207b
b 24 Feb 1899—-[BML 207]
b 24 Feb 1900—-[Bulletin d’identité # 4, IFCL]
d 22 Apr 1999, Tainan/Taiwan—-[Kyodo News Agency, 22 Apr 1999]
<rdf, 8.7.1999>


SU ZHONGXIANG 苏仲翔 (1908-1995, Pingyang/Jiangsu)

BML 206b
b 23 Oct 1908
d 13 Nov 1995
—-[NC No. 11 (4.1997), 57]
<rdf, 5.2.2000>


SUN FU 孙孚 (1925-1997, Qufu/Shandong)

BML 0
b 1925
d 27 Apr 1997, Jinan/Shandong
—-[NC No. 12 (8.1998), 50]
<rdf, 5.2.2000>


SUN LUOSUN 孙罗荪 (1912-1996, Jinan/Shaanxi)

BML 79a-b
b 1912
d 26 Jun 1996, Shanghai
—-[NC No. 11 (4.1997), 58]
<rdf, 5.2.2000>


SUN MENGLEI 孙梦雷 (?-?)

BML 200b
first publication in XIAOSHUO YUEBAO 14,4 (1923)—-[BML]
but poems already appeared in 1921—-[WENXUE XUNKAN, no. 23 (Dec 1921)]
in one of that poems the I-persona (in those days usually autobiographical) mentions that he is 16 years of age, which means Sun could perhaps have been born in 1905 or 1906—-[guess of Michel Hockx]
<mh 25.7.2000>


SUN QIAN 孙谦 (1920-1996, Wenshui/Shanxi)

BML 195a
b 1920
d 5 Mar 1996, Taiyuan
—-[NC No. 11 (4.1997), 58]
<rdf, 5.2.2000>


SUN XUENI 孙雪泥 (1889-1965, Songjiang/Jiangsu (lived in Shanghai))

BML 200b
b 1889
d 4 Jul 1965
Xueni雪尼, play “Xiao”晓, in JIEDENG (Shanghai: Xindi shudian, 1940.5)—-[ZSM 613b]
ZSM 613b
<rdf, 17.7.1998>


TAI JINGNONG 台静农 (1902-1990, Huoqiu/Anhui)

BML 122b
b 1903—-[BML 122]
b 23 Nov 1902<rdf, 6.9.1994<br> d=”” 9=”” nov=”” 1990—-[lxyjy=”” 1993,=”” 55]br=”” first=”” used=”” the=”” name=”” jingnong=”” in=”” yusi=”” 1925—-[bml]<br=””> but that name already appeared in 1921 in the article “Du ‘Panguanzhe yan'” [Reading “The words of an outsider”], WENXUE XUNKAN, no. 23 (Dec 1921)
<mh 25.7.2000>


TAN ZHENGBI 谭正壁 (1901-1991, Jiading/Jiangsu)

BML 680a-b
b 26 Nov 1901
d 1991—-[LYD 117a]
<rdf, 4.1.2000>


TANG YIN 唐因 (1925-1997, Shanghai)

BML 572a
b 1925
d 6 Oct 1997, Beijing
—-[NC No. 12 (8.1998), 50]
<rdf, 5.2.2000>


TANG QI 唐祈 (1920-1990, Suzhou/Jiangsu)

BML 572a-b
b 16 Feb 1920
b 1902, wrongly in LYD 96a
d 1990—-[LYD 96a]
<rdf, 4.1.2000>


<br> tang=”” tao=”” 唐韬=”” (1913-1992,=”” zhenhai=”” zhejiang)br=”” <br=””>BML 572b-573b
b 3 Mar 1913
d 1992—-[LYD 96a]
<rdf, 4.1.2000>


TAO DUN 陶钝 (1901-1996, Zhucheng/Shandong)

BML 577b-578a
b 1929 Oct 1901—-[BML]
d 14 Nov 1996, Beijing—-[NC No. 11 (4.1997), 59]
<rdf, 5.2.2000>


UCHIYAMA KAKITSU 内山嘉吉 (-1984, Yizheng/Jiangsu)

BML 0
LXQJ 15: 359
d 30 Dec 1984
<rdf, 8.5.1996>


WANG JINGZHI 汪静之 (1902-1996, Jixi/Anhui)

BML 298a
b 20 Jul 1902
d 10 Oct 1996, Hangzhou, 1:40 pm
<mh, 25.10.1996>


WANG LANXI 王兰西 (1912-1996, Lankao/Henan)

BML 0
b 1912
d 12 May 1996, Beijing
—-[NC No. 11 (4.1997), 58]
<rdf, 5.2.2000>


WANG LAO 王酪 (1934-1997, Shanghai)

BML 0
b 1934
d 5 Dec 1997, Beijing
—-[NC No. 12 (8.1998), 51]
<rdf, 5.2.2000>


WANG LUOBIN 王洛宾 (1913-1996, Beijing)

BML 0
b 1913
d 14 Mar 1996, Japan
—-[NC No. 11 (4.1997), 58]
<rdf, 5.2.2000>


WANG QI 王起 (1906-1996, Yongjia/Zhejiang)

BML 24b
b 13 Jan 1906
d 6 Apr 1996—-[ RIBEN ZHONGGUO DANGDAI WENXUE YANJIUHUI HUIBAO, No. 11, 4.1997; Tang Di, “Dao wu wei she zhe”, XWS 3/1996, 138-141]
<rdf, 22.4.1998>


WANG SHIYING 王世瑛 (f; 1897-1945)

BML 31a
b 1897
d 1945, Chongqing
also signed as Wang Shiying nüshi
—-[Lu Rongchun, ZHENG ZHENDUO ZHUAN (1998), 41-47]
<rdf, 8.4.1999>


WANG WENXIAN 王文显 (1886-1968, Kunshan/Jiangsu)

BML 30a
b 1886
d 1968
also known as Wong Quin-Cey
—-[CYT, 28a #337]
<rdf, 29.6.1999>


WANG XIAOBO 王小波 (1952-1997, Beijing)

BML 0
b 1952
d 11 Apr 1997, Beijing
—-[NC No. 12 (8.1998), 49]
<rdf, 5.2.2000>


WANG XIAQUAN 王遐拳 (1909-1995, Jianli/Hubei)

BML 0
b 1909
d 30 Oct 1995, Beijing
—-[NC No. 11 (4.1997), 57]
<rdf, 5.2.2000>


WANG YAO 王瑶 (1914-1989, Pingyao/Shanxi)

BML 26b
b 7 May 1914
d 1989—-[LYD 6b]
<rdf, 4.1.2000>


WANG YINGXIA 王映霞 (f; 1908-2000, Hangzhou/Zhejiang)

BML 0
b 1908
d 5 Feb 2000
wife of Yu Dafu 郁达夫 Oct 1928-1940
—-[LXQJ 15: 351]
<mh 5 Mar 2000> <rdf, 11.12.1994>


WANG ZENGQI 汪曾祺 (1920-1996, Gaoyou/Jiangsu)

BML 297b
b 5 Mar 1920
d 16 May 1997, Beijing—-[NC No. 12 (8.1998), 50]
<rdf, 5.2.2000>


WANG ZHIZHI 王志之 (1905-1990, Meishan/Sichuan)

BML 36b
b 19 May 1905
d 1990—-[ZLC 42]
<rdf, 4.9.1995>


WANG ZIYE 王子野 (1916-1994, Jixi/Anhui)

BML 28b
b 1916
d 16 Feb 1994
1938 Yan’an
—-[RMRB 25 Feb 1994; XWS 21994, 168]
<rdf, 28.7.1994>


WEI CHUANTONG 魏传统 (1908-1996, Daxian/Sichuan)

BML 700a
b 23 May 1908—-[BML]
d 24 Aug 1996, Beijing
—-[NC No. 11 (4.1997), 59]
<rdf, 5.2.2000>


WEI XIKUI 魏喜奎 (f; 1926-1996, Tabgshan/Hebei)

BML 0
b 1926
d 23 Mar 1996, Beijing
—-[NC No. 11 (4.1997), 58]
<rdf, 5.2.2000>


WU MI 吴宓 (1894-1978, Jingyang/Shaanxi)

BML 263b
b 1894
d 1978—-[unknown]
<rdf, 4.9.1994>


WU RONG 吴荣 (ca. 1919-1995)

BML 0
b ca. 1919
d 13 Oct 1995, Beijing
—-[NC No. 11 (4.1997), 57]
<rdf, 5.2.2000>


WU WENQI 吴文祺 (1901-?, Haining/Zhejiang)

BML 268b
b 24 Feb 1901
first publication in XIAOSHUO YUEBAO 14,3 (1923)—-[BML]
but his name already appeared in 1921 in the article “Duiyu jiuti shi de wo jian” [My view of old style poetry], WENXUE XUNKAN, no. 23 (Dec 1921)
<mh 25.7.2000>


WU YOUHENG 吴有恒 (1913-1994, Enping/Guangdong)

BML 0
b 1913
d 6 Sep 1994, Guangzhou
1936 CCP
1939 Yan’an
1958 worker in paper mill
1963 professional writer
1979 ed. YANGCHENG WANBAO
—-[RMRB 5 Oct 1994]
<rdf, 21.4.1998>


WU ZUXIANG 吴组缃 (1908-1994, Jingxian/Anhui)

BML 273a-b
b 5 Apr 1908
d 11 Jan 1994, Beijing
—-[XWS 2/1994 152; WENYIBAO 22 Jan 1994; XWS 1/1995, 28]
<rdf, 28.7.1994>


XIA YAN 夏衍 (1900-1995, Hangxian/Zhejiang)

BML 529b-532a
b 30 Oct 1900
d 6 Feb 1995—-[Chongqing jianshitai; LYD 90a-b]
<mh, 10.5.1995>


XIAO JUN 萧军 (1907-1988, Yixian/Liaoning)

BML 591a-592a
b 3 Jul 1907
d 1988—-[LXYJY 10/1994]
<rdf, 11.12.1999>


XIAO LAO 萧劳 (1896-1996, Lingxian/Henan)

BML 0
b 1896
d 11 Mar 1996, Beijing
—-[NC No. 11 (4.1997), 58]
<rdf, 5.2.2000>


XIAO QIAN 萧乾 (1910-1999, Xing’anling/Heilongjiang)

BML 593b-594a
MSZ#15307
b 27 Oct 1910
d 11 Feb 1999—-[telephone call with Manfred Papst, 12 Feb 1999]
pen-name Tatamulin 塔塔木林 used for “Hongmao changtan” (Shanghai guanchashe, 1948.8, 3rd ed. 1948.12)—-[J. Kinkley, “Autobiography as Therapy”, in CHINA AND HER BIOGRAPHICAL DIMENSIONS, eds. C. Neder and S. Schilling (2001), n35]
<rdf, 12.11.2000>


XIE BINGYING 谢冰莹 (f; 1906-2000, Xinhua/Hunan)

BML 660b
b 22 Oct 1906
d 5 Jan 2000, San Francisco—-[NEW YORK TIMES 29 Jan 2000, 21]
<mh, 8.2.2000>


XIONG HONG 敻虹 (f; 1940-, Taizhong/Taiwan)

BML 0
b 1940
1961 B.A. at Taibei Shifan daxue meiyi xi
1961-1967 Shida jiaoshi
1974-1975 Iowa University Writers’ Program
original name Hu Meizi 胡美子
first publication in Taizhong paper 1955
penname chosen for small stature and fascination with rainbows—-[oral conversation 23 May 2000]
<rdf, 24.5.2000>


XU CHI 徐迟 (m;1914-1996, Yizheng/Jiangsu)

BML 546a
b 15 Oct 1914
born in Wuxing/Zhejiang, died 12 Dec 1996—-[RIBEN ZHONGGUO DANGDAI WENXUE YANJIUHUI HUIBAO, No. 11, 4.1997]
d 25 Nov 1996, rumours about suicide
—-[RMRB 16 Dec 1996; XWS 2/1997, 206; XWS 3/1997, 65-104: “Huainian Xu Chi”]
<mh, 20.12.1996>


XU JIE 许杰 (1901-1993, Tiantai/Zhejiang)

BML 182a-183a
b 16 Sep 1901
d 25 Sep 1993, Shanghai
co-founder of Weiguang wenyi she
author of LU XUN XIAOSHUO JIANG HUA—-[WENYIBAO 28 Sep 1993]
biography by Jiang Hezhe, “Xu Jie zhuanlüe”, XWS 1/1994, 196-199 and 110
—-[XWS 1/1994, 222]
<rdf, 22.4.1998>


XU QINWEN 许钦文 (1897-1984, Shaoxing/Zhejiang)

BML 187b-188a
b 14 Jul 1897
d 20 Nov 1984
considerable number of works not attributable, because written in prison and published under several pennames—-[Qian Yingcai, XU QINWEN PINGZHUAN, 144]
<rdf>


XU SHILI 许世理 (f; 1916-1993)

BML 0
b 1916
d 9 Dec 1993, Taiwan
son of Xu Shoushang 许寿裳 (BML 186a)
studies on veterinary medicine at Nanjing Zhongyang Daxue
1949 Taiwan
since 1988 several visits to mainland, brought material as donation to Lu Xun jinian guan
—-[LXYJY 3/1994, 62]
<rdf, 15.10.1994>


XU SHIQUAN 徐诗荃 (1909-2000, Changsha/Hunan)

BML 553a
b 1907
d 2000—-[oral communication with Hong Handing 洪汉鼎 ]
<rdf, 04.12.2000>


XU XIACUN 徐霞村 (1907-1986, Yangqi/Hebei)

BML 558a
b 14 Sep 1907
d 13 Feb 1986
—-[YL 5276-5286]
<rdf, 22.4.1998>


XU YUNUO 徐玉诺 (1893/94-1958, Lushan/Henan)

BML 548b
b Oct 1893—-[Huang Tianxing, “Xu Yunuo de shengnian”, XWS 2/1982, 250; Michel Hockx, A SNOWY MORNING, 1994, 54n58]
b 1894
d 9 Apr 1958
—-[BML 548b]
<mh, 21.10.1994>


YAN GUOPEI 鄢国培 (1934-1995, Nantong/Sichuan)

BML 0
b 1934
d 22 Dec 1995, Yichang/Hubei
—-[NC No. 11 (4.1997), 57]
<rdf, 5.2.2000>


YANG HANSHENG 阳翰笙 (1902-1993, Gaoxian, Luochang/Sichuan)

BML 191a-b
b 7 Nov 1902
d 7 Jun 1993, Beijing, 10:48 am
—-[XWS 4/1993, 221-222; LYD 34a]
<rdf, 22.4.1998>


YANG JINGCI 杨敬慈 (Guiyang/Guizhou)

BML 228a
member no. 95 of Wenxue yanjiu hui
1924 address: c/o Beijing Chenbao guan
foreign languages: English and Japanese
—-[“Wenxue yanjiu hui huiyuan lu”, in Shu Yi, “Wenxue Yanjiu Hui he ta de huiyuan”, ZHONGGUO XIANDAI WENXUE YANJIU CONGKAN, 2/1992, 40-48]
<mh, 5.12.1994>


YANG MEILEI 杨没累 (f; 1898-1928, Changsha/Hunan)

BML 224b
b 1897; d 1929—-[BML]
b Feb 1898—-[Zhu Qianzhi, Shijieguan de zhuanbian (2), ZHONGGUO ZHEXUE, 4 (198?), 477b]
d 24 Apr 1928, Hangzhou feibing liaoyang yuan—-[Zhu Qianzhi, “Shijieguan de zhuanbian (2)”, ZHONGGUO ZHEXUE, 4 (1980), 483a]
<rdf, 17.12.1999>


YANG MO 杨沫 (1914-1995, Beijing)

BML 217b
b 1914
d 11 Dec 1995, Beijing
—-[NC No. 11 (4.1997), 57]
<rdf, 5.2.2000>


YANG YINYU 杨荫榆 (1884-1938, Wuxi/Jiangsu)

BML 0
LXQJ 15:417
b 1884 Wuxi/Jiangsu
d 1938
—-[LXYJY 2/1994, 70]
<rdf, 6.6.1995>


YANG ZHIHUA 杨之华 (?)

BML 221a
author of YI TIAN DE GONGZUO, Shanghai: Liangyou tushu gongsi, 3.1933
author of WENTAN SHILIAO (Dalian: Dalian shudian, 1944)
<rdf, 210.12.1994>


YAO BEN 姚奔 (1919-1993, Fuyu/Jilin)

BML 510b
b 15 Sep 1919—-[BML]
b 17 Aug 1919
d 7 Nov 1993, Beijing
married with Shi Yingjun
—-[XWS 4/1994, 205-205]
<rdf, 21.4.1998>


YAO KE 姚克 (1905-1977/91, Shexian/Anhui)

BML 510a
b 24 Jan 1905—-[BML]
d 1977, Hongkong—-[R. Weiss, LU XUN. A CRITICAL WRITER FOR ALL TIMES, Beijing, New World Press 1985, 11]
d 18 Dec 1991, USA—-[XWS 3/1993]
<rdf>


YOU MIN 尤敏 (f; 1935-1996, Huaxian/Guangdong)

BML 0
b 1935
d 29 Dec 1996, Hong Kong
—-[NC No. 11 (4.1997), 60]
<rdf, 5.2.2000>


YU LING 于伶 (1907-1997, Yixing/Jiangsu)

BML 6b-7a
b 23 Feb 1907
d 7 Jun 1997, Shanghai
wrote more than 60 plays
—-[XWS 2/1997, 208]
<rdf, 22.4.1998>


YU YUANGUI 俞元桂 (1921-1996, Putian/Fujian)

BML 0
b 1921
d 15 Jan 1996, Fujian?
—-[NC No. 11 (4.1997), 57]
<rdf, 5.2.2000>


YU ZHEN 余振 (1909-1996, Yuanping/Shanxi)

BML 289a
b 1909
d 7 Aug 1996, Shanghai
—-[NC No. 11 (4.1997), 59]
<rdf, 5.2.2000>


YU ZHENG 余峥 (?; 1934-1995)

BML 0
YL 0
b 1934
d 4 Nov 1995
contributor to ZHONGWAI SHIGE YANJIU
member of Jiuye shiren
—-[XWS 3/1996, 140a]
<rdf, 22.4.1998>


YUAN HEPING 袁和平 (ca. 1949-1997)

BML 0
b ca. 1949
d 6 Nov 1997, Fuzhou/Fujian
—-[NC No. 12 (8.1998), 51]
<rdf, 5.2.2000>


YUAN ZHENYING 袁振英 (1894-?, Guangdong)

BML 524a
CYT 710, #7377
b 1894—-[Vera Schwarcz, THE CHINESE RENAISSANCE, 1981]
<rdf>


ZENG XIUCANG 曾秀苍 (1919-1987, Jishui/Jiangxi)

BML 657b
b 10 Oct 1919
d 3 Nov 1987
married with Shi Zhongling
Xu Bairong, CHENG HUANG YI QU AI—-[XWS 3/1997, 176-178]
<rdf, 22.4.1998>


ZHANG BAO 张报 (ca.1904-1996)

BML 0
b ca. 1904
d 17 Jan 1996, Beijing
—-[NC No. 11 (4.1997), 57]
<rdf, 5.2.2000>


ZHANG LIHUI 章力挥 (1920-1996, Taixing/Jiangsu)

BML 0
b 1920
d 22 Jan 1996, Shanghai
—-[NC No. 11 (4.1997), 58]
<rdf, 5.2.2000>


ZHANG SHUIHUA 张水华 (1916-1995, Hongsu/Nanjing)

BML 0
b 1916
d 16 Dec 1995, Beijing
—-[NC No. 11 (4.1997), 57]
<rdf, 5.2.2000>


ZHANG SHUIQI 张水淇 (?; ?)

BML 0
member of Kuangbiao she
author of a Zarathustra-adaption AMEN DUHUA (1925-1930)
—-[Jie Zhixi, in WENXUE PINGLUN 5 and 6/1990]
<rdf>


ZHANG XIAN 张弦 (1934-1997, Shanghai)

BML 0
b 1934
d 19 Mar 1997, Nanjing/Jiangsu
—-[NC No. 12 (8.1998), 49]
<rdf, 5.2.2000>


ZHANG XIAOHU 张肖虎 (1914-1997, Tianjin)

BML 0
b 1914
d 19 Feb 1997, Beijing
—-[NC No. 12 (8.1998), 49]
<rdf, 5.2.2000>


ZHANG YIPING 章衣萍 (1902-1946, Jixi/Anhui)

BML 611b
b 1902
d Mar 1946—-[BML]
publcations as Fengwen: “Langman de yu xieshi de”, YUSI #155 (20 Oct 1927)
and as Yi衣: Wuliao zaji, YUSI #127; 16 Apr 1927, 135-137
—-[QMH#118,1:1561a]
<rdf, 18.10.1994>


ZHANG YOUDE 张有德 (1934-1997, Wuzhi/Henan)

BML 0
b 1934
d 30 Apr 1997, Zhengzhou/Henan
—-[NC No. 12 (8.1998), 50]
<rdf, 5.2.2000>


ZHAO JIABI 赵家璧 (1908-1997, Songjiang/Jiangsu; lived in Shanghai)

BML 466a
b 27 Oct 1908
d 12 Mar 1997, 0:57 am, Shanghai
—-[XWS 2/1997, 207-208]
<rdf, 22.4.1998>


ZHAO XIANZHOU 赵贤州 (ca. 1935-1995)

BML 0
b ca. 1935
d 30 Sep 1995, Shanghai
—-[NC No. 11 (4.1997), 57]
<rdf, 5.2.2000>


ZHEN DI 阵地 (ca.1919-1995)

BML 0
b ca. 1919
d 1 Dec 1995, Beijing
—-[NC No. 11 (4.1997), 57]
<rdf, 5.2.2000>


ZHENG DU 郑笃 (1914-1996, Hongdong/Shanxi)

BML 447b-448a
b 1914
d 3 Aug 1996, Taiyuan
—-[NC No. 11 (4.1997), 59]
<rdf, 5.2.2000>


ZHENG SHIFENG 郑拾风 (1920-1996, Zizhong/Sichuan)

BML 453a
b 1920
d 3 Jul 1996, Shanghai
—-[NC No. 11 (4.1997), 58]
<rdf, 5.2.2000>


ZHOU FENGYI 周丰一 (1912-1997, Shaoxing/Zhejiang)

BML 0
b 1912
d 28 Jun 1997, Beijing
—-[NC No. 12 (8.1998), 50]
<rdf, 5.2.2000>


ZHOU SICHUAN 周四川 (ca. 1933-1996)

BML 0
b ca 1933
d 26 Jul 1996, Beijing
—-[NC No. 11 (4.1997), 59]
<rdf, 5.2.2000>


ZHOU SICONG 周思聪 (f; 1939-1996, Ninghe/Hebei)

BML 0
b 1939
d 21 Jan 1996, Beijing
—-[NC No. 11 (4.1997), 58]
<rdf, 5.2.2000>


ZHOU YANG 周扬 (1908-1989, Yiyang/Hunan)

BML 429b-430a
LYD 72a
b 1908
d 1989
—-[CYT 598b; LYD 72a]
<rdf, 19.8.1996>


ZHOU YUSHAN 周玉山 (?; ?)

BML 0
ed. of LU XUN YU A Q ZHENG ZHUAN, Taipei 1981
—-[Chen Xinyuan, “Dixia de Lu Xun”, LU XUN YANJIU 10/1991, 67
<rdf, 23.8.1995>


ZHU HONGSHENG 祝鸿生 (1945-1996, Shaoxing/Zhejiang)

BML 0
b 1945
d 18 Apr 1996, Shanghai
—-[NC No. 11 (4.1997), 58]
<rdf, 5.2.2000>


ZHU QIANZHI 朱谦之 (1898-1972, Minhou/Fujian)

BML 141b
b 1898—-[BML]
d 1972—-[CYT 161a-b] <rdf, 11.12.1995> pennames: → Minkuang, → Guyu, → Zuohai henren
—-[Zhu Qianzhi, “Shijieguan de zhuanbian”, ZHONGGUO ZHEXUE 3(1980), 379a]
<rdf, 10.12.1999>


ZHU WEN 朱雯 (1911-1996, Songjiang/Jiangsu; lived in Shanghai)

BML 134a-b
b 12 Oct 1911
d 1996, Shanghai
—-[Cai Dengshan, GUOWEN TIANDI 14,12 (5.1999), 77b]
<rdf>


ZHU XIANG 朱湘 (1904-1933, Taihu/Anhui)

BML 134b
b 1904
d 5 Dec 1933, suicide—-[ZXDX 6:215]
<rdf, 29.7.1994>


ZHU YANGSHAN 朱扬善 (?; ?)

BML 0
author of XIAO ZHU BAJIE, Shanghai Beixin Shudian, 2/1933—-[LU XUN JIU SHI HUISHI, (eds.) Wang Yongpei, Wu Xiuguang; Xi’an Shaanxi renmin chubanshe 1985, 2:496-500]
<rdf, 9.12.1994>


ZOU JIANG 邹绛 (1922-1996, Baxian/Sichuan)

BML 291a
b 20 Mar 1922
d 1996—-[XWS 3/1996, 138-141]
<rdf, 22.4.1998>Go to top of page